Om Brandbergen


Brandbergen är ett område i Haninge som ligger söder om Stockholm. Namnet har området fått efter en skogsbrand 1947. I slutet av sextiotalet började man bygga flerfamiljshus (2-8 våningar) i området inom ramen för det beryktade miljonprogrammet. Under 90-talet gjordes en omfattande upprustning av området. Ungefär hälften av områdets bostäder utgörs av hyresrätter men det finns även ett par stora bostadsrättsföreningar. Det pågår eller har pågått diskussioner om ombildningar av flera hyresrätter till bostadsrätter.

Här kan du läsa mera om Brandbergen